Legaliseringsdebatten

I debatten på sosiale medier og i riksmedia, får jeg som oftest disse argumentene fra narkotikaliberalistene:

 1. Ved å legalisere og omsette narkotika under strenge restriksjoner, blir vi kvitt narkotikasmuglingen.
 2. Vi må fastsette prisnivået så lavt at smuglerne ikke oppnår fortjeneste
 3. Alkohol er mer skadelig enn cannabis.
 4. I dag straffer vi unge og voksne med fengsel for å bruke et rusmiddel. Er det slik dere vil ha det?
 5. Bruk av rusmidler er et grunnleggende behov for oss mennesker.
 6. Det finnes ingen god dokumentasjon for at cannabis er skadelig.
 7. Du vet ikke hva du snakker om, og er sikkert en kristenfundamentalist som vil fjerne alle rusmidler.

Mine svar:

 1. Det har aldri før blitt smuglet mer av den lovlige varen alkohol enn det gjøres nå. Til tross for at rusmiddelet er mer tilgjengelig enn noen gang. Det samme gjelder tobakk. I tillegg til at alkohol- og tobakksmafiaen smugler varene over grensene i de rike landene i vest, fører produsentene av disse varene en aktiv kamp for å øke bruken i den tredje verden. I fattige afrikanske land ser vi svære reklameplakater langs veiene, med klare beskjeder om at ekte menn røyker dette sigarettmerket og drikker denne type brennevin. En lovlig kommersialisering av narkotika, vil føre til det samme: Angrep fra to kanter, både fra narkotikamafiaen, som er de samme som smugler alkohol og tobakk og fra de kommersielle kreftene som skal regulere et lovlig marked. Disse to vil konkurrere om markedet, slik vi har sett med både tobakk og alkohol.
 2. I 2003 satte Finnland ned alkoholavgiftene på alkohol med 33 prosent for å demme opp mot grensehandelen mot de baltiske landene. To år senere, i 2005, hadde alkoholrelaterte dødsfall passert hjertesykdommer som dødsårsak nummer en for finske menn i alderen 15-64 år. I 2007 var det likedan for finske kvinner. Etter dette har finske myndigheter økt alkoholavgiftene flere ganger. I dag smugles brennevin og tobakk over de aller, aller fleste grenser verden over. Hvor lavt skal vi sette prisene? Det må vi ta en avgjørelse på når vi kjenner konsekvensen av la det gå på billigsalg. Norge har i dag en liten aksept for cannabisbruk. Det har ført til at vi har det laveste bruken av dette rusmiddelet i Europa. WHO har i alle år bedt andre land følge Norges eksempel med høye avgifter og begrenset tilgjengelighet på alkohol. Vi har selv løsnet på disse reguleringsverktøyene, noe som har ført til at vi de siste 20 år har økt bruken av alkohol med 40 prosent. Og når vi vet at misbruke vil stige kvadratmessig med totalbruken, bør dette bli et godt eksempel på at god tilgjengelighet og lave priser på narkotika ikke må gjennomføres.
 3. Ja, absolutt. Alkoholskadene er mer omfattende enn de fleste narkotiske stoffene. Og grunnen til dette er at rusmiddelet er akseptert. Og dess mer akseptert det blir, dess større og mer omfattende blir skadevikningene. Som nevnt bruker WHO pris og tilgjengelighet som verktøy for å begrense skadevirkningene. Dette er også et verktøy næringslivet bruker for å omsette alle typer varer. I dagligvarehandelen kjemper produsentene om de beste plassene for å få god omsetning på sine dagligvarer. Det fører kampanjer med ta 3, betal for 2. Coca Cola kom i sin tid med optimale formelen for at en vare skal bli trendy: Pris + tilgjengelighet + sosial aksept = suksessomsetning. Denne formelen gjelder selvfølgelig også for rusmidler. Jeg har personlig, gjennom debatter i det offentlige rom, nedkjempet bryggeriers ønsker om å produsere et trendy ungdomsøl. Vi kjenner alle til designdrikkene som er blitt produsert, smaksrettet mot ungdom. I Frankrike stoppet de et eksplosivt salg ved å doble avgiftene på disse alkoholdrikkene. At et skadelig rusmiddel er legalt, betyr ikke at det hjelper å legalisere et annet skadelig rusmiddel.
 4. Jeg kjenner ingen som sitter i fengsel for å ha røyka cannabis. Men jeg kjenner mange unge som har snudd fra en brukerkarriere til å ta en utdannelse på grunn av politiets forebyggende avdelings muligheter til å bruke straffeloven preventivt. Sammen med Ung-etat, Nav, pensler de unge til å ta grep over livene sine. Så er det riktig at mange sitter fengslet etter å ha røyka cannabis, drukket alkohol, og/eller brukt andre illegale eller legale rusmidler. Men de er fengslet på grunn av rusadferden. På grunn av ran, biltyveri, vold drap også videre. 80 prosent av innsatte sitter der på grunn av handlinger de har gjort i rusa tilstand, ikke fordi de har røyka hasj.
 5. Dette er jo bare noe dere finner på. Mer enn halvparten av jordens befolkning bruker ikke rusmidler. Joda, dere har rett i at vi har behov for beruselse, men ikke av et eksternt kjemisk rusmiddel. Vi har alle evnen til å oppnå eufori, begeistring, ekstatisk tilstander på grunn av livsopplevelser. Men de oppnås best ved å være tilstede i livet. Ikke ved å sløve ned følelsene med alkohol, cannabis eller andre rusmidler.
 6. Jeg har jobbet med rusavhengige hver dag i 20 år. Jeg ser ukentlig cannabisbrukere gå inn i psykoser, få noia, eller få et varig tankespinn uten logisk sammenheng. Fagfolk mener absolutt å vite at cannabis gir psykoser. Så vidt jeg kjenner til ble en drapsdom avsagt med bakgrunn i at drapsmannen var psykotisk etter å ha røkt cannabis. Så er det sikkert riktig at de funn som er gjort, er for usikre på om vedkommende hadde psykotiske problemer på forhånd. Men da vet vi i alle fall at cannabis utløser psykoser hos de som er disponerte for det. Rent helsemessig ser jeg at daglig bruk av hasj fører til forfall, og at de som begynner i 13-15 års alderen får skadet sine kognitive evner. Jeg er i kontakt med 50-åringer som har en fjortis følelsesliv og selvinnsikt.
 7. Jeg håper hver gang at jeg skal slippe å måtte forklare min tro, eller min bakgrunn, som for øvrig burde være godt nok kjent. Jeg har 23 år bak meg som aktiv alkoholiker, vært tørr i 24 år. I 20 av disse 24 årene har jeg jobbet med rusproblematikk, både alkohol og narkotika. Jeg har skrevet flere bøker, lest det jeg kommer over av forskning, og koblet dette opp mot mine egne erfaringer. Når det gjelder min tro, har den utviklet seg fra ateisme, agnostisme til å tro på en Makt sterkere enn meg selv. Jeg er døpt, men regner meg ikke som kristen i en religiøst sammenheng. Men ser meg selv som ikke-religiøs troende. Men hvis slike spørsmål blir et viktig argument for deg, bør du absolutt slutte å argumentere dette temaet.

Hash gjoer deg mer avhengig enn heroin

Advarsel mot å røyke cannabis som gravid. Feilkobler hjernecelle hos fosteret

Barn av foreldre som har røyka cannabis under graviditet løper en klar risk for å få problem med innlæring, minne konsentrasjonen. Kognitive skader

Skader av hasj jog marijuana . En omfattende gjennomgang av vitenskaplige studier til og med 2008. Av statens folkehelseinstitut Sverige

13 Responses to "Legaliseringsdebatten"

 1. Glimrende!
  Takk, Oddmund!

 2. Takk for kommentar

 3. tone

  Jeg skal bruke disse punktene som opplsagsverk når jeg diskuterer temaet. Du er veldig dyktig og kunnskapsrik

 4. Kristine

  Er helt enig med deg

 5. Takk for det

 6. 8. Uavhengig av hvor skadelig cannabis er, så er forbud kun fornuftig i den grad det begrenser bruken i større grad enn alternativene. Dessverre begrenser ikke forbud bruk, og dermed forsvinner den eneste grunnen man trodde man hadde til å forby cannabis.

  http://casperdinapoli.blogspot.no/2011/03/dokumentasjonen-knut-t-reinas-fmr-ikke.html

  http://www.niva.no/narkotikabruk-i-europeiske-storbyer

  • Du bør lese alle svarene min, sÃ¥ ser du at dette ikke handler mest om skadevirkninger, men om hvilket økt forbruk legalisering vil føre til.

 7. Kristine

  Hvis jeg forstår artikkelforfatteren rett, vil det blir økte og mer omfattende skadevirkninger på grunn av økt bruk. Og at den økte bruken vil komme av den sosiale aksepten som følger legalisering. Jeg er enig med ham.

 8. Du har forstått meg helt rett, Kristine.

 9. Ivar B. Nilsen

  Hvem er «narkoliberalistene», og tror du de er en homogen nok gruppe for Ã¥ legitimere en slik generell strÃ¥mannsargumentasjon? Regner med at du egentlig har en viss forstand om hva som er logisk inkonsekvent argumentasjon(som dette), for det hele fremstÃ¥r manipulativt. God dag til deg

  • Hvor homogen gruppen som ønsker liberalisring av narkotika er, kan diskuteres. Gruppen synes imidlertid svært godt samkjørt. De samme spørsmÃ¥lene, den samme kritikken av mine argumenter gÃ¥r igjen. Rundt milleniumskifte, etter en kronikk om cannabis jeg hadde pÃ¥ i VG, oppdaget jeg en nettside der en hel gruppe samkjørte argumentasjon, som de skulle bruke hvis de klarte Ã¥ «lokke meg ut i en offentlig debatt». Jeg registrere din mening.

 10. Noe av det beste jeg har lest. Takk Oddmund, for din kunnskap og ditt opplysningsarbeide.

Legg igjen en kommentar