Den gode fiende

I svært mange år ble narkotika brukt som den gode fiende for alle som ville liberalisere alkohol. Når brukes alkohol som den gode allierte av alle som vil liberalisere narkotika.

Den nye gode fiende

Den nye gode fiende

Undertegnde har møtt mange skjellsord fordi jeg oppgjennom årene har sagt at alkohol er det meste omfattende og skadelige rusmiddelet vi har. Men grupper vil ha alkohol i butikker, frisørsalonger, kinoer, bensinstasjoner, ja overalt hvor folk flest ferdes.

For alkohol er en lovlig vare som i frihetens navn må kunne nytes av alle som ikke tilhører lille gruppen av svake mennesker som ikke tåler alkohol.

For åtte-ti år siden begynte tilhengere av legalisering av cannabis å gi meg rett i at alkohol var mer skadelig enn narkotika. Det kom stadig flere linker med forskning som støttet opp om det jag hadde hevdet i mange år, og som de nylig hadde oppdaget i retorikkens navn. Oppdagelsen ga dem et argument for å legalisere.

  • Legaliser og fÃ¥ folk til Ã¥ bruke cannabis fremfor alkohol, foreslo og foreslÃ¥r de.

Dette var heller ikke nye tanker. Etter en kronikk i VG ca 1998, kalt Fakta om Cannabis, mottok jeg en telefon fra en mann som i midten av 40 årene, som hevdet at han hadde røyka hasj hver dag siden han var 16. Han begrunnet hvorfor han ikke var blitt avhengig med at han var utdannet regnskapsfører, og da kunne han jo ikke være hekta. Jeg spurte om ikke det at han røkte det hver dag, understreket avhengigheten, svarte han med å skjelle meg ut:

  • Du er en fare for de som vokser opp. Hvis jeg finner min 15 Ã¥r gamle sønn sørpe full i veigrøfta, skyldes det deg som har fÃ¥tt han fra Ã¥ røyke cannabis fremfor Ã¥ drikke alkohol.

Undersøkelser fra land og stater som har liberalisert og legalisert cannabis ikke får mindre alkoholbruk. Også her i Norge ser vi at de som bruker cannabis også bruker alkohol. Og alkohol blir ikke mindre farlig av at andre rusmidler legaliseres.

Frihet til å ruse seg. Men når skal  folk få frihet fra rusadferden?

Frihet til å ruse seg. Men når skal folk få frihet fra rusadferden?

Til tross for at alkohol er narkoliberalistene beste fiende, er det ingen som forslår begrensinger på tilgjengelighet av alkohol. Jeg har debattert med mange, men ingen av dem er enige i at all alkohol skal inn på vinmonopolet. At taxfrisalget skal avsluttes, eller tidligere skjenkestopp. Og hvorfor ikke? Jo, fordi de da må innrømme at tilgjengelighet gir økt bruk. Alminneliggjøring og legalisering vil overfor ungdom bagatellisere ethvert lovlig rusmiddel.

Alle legalisering av alkohol har skjedd ved hjelp av ”lovlig-vare-begret”. ”Vi kan ikke forby voksne folk å få fatt i en lovlig vare. Dette argumentet brukes for alt det er verdt, til tross for at det hele tiden blir understreket at alkohol ikke er en ordinær dagligvare, men et tungt rusmiddel.

Frihetsfanen henger høyt i argumentrekken. Frihet til å innta det en vil, leve som en vil, uten å tenke på at din og min adferd rammer familie, arbeidsgivere, venner, ja, hele samfunnet.

Liberaliseringen av alkohol har ført til en økning i bruken på 40 prosent de siste 20 årene, og med denne økningen, øker også de omfattende skadevirkningen:

Bortimot to millioner nordmenn blir årlig utsatt for hensynsløs fylle adferd. – Hva er det, spør noen? Jo, det er folk som er uhøflig plagsomme, som har en adferd som gjør at du ikke får sove, eksempelvis når kommunen legger sommerfestkveldene med musikk og ølsalg til et boligområde fordi de holder på å bygge parkokjeller der sommerfesten pleier holdes. Eller annet som forstyrrer folks private ro og orden.

Minst 100 000 mennesker (flest kvinner) blir utsatt for vold av fulle menn. I følge Olsen-utvalget blir de fleste drap utført av menn med promille. Mellom 100 000 og 300 000 barn gruer seg til ferier, helger og høytider på grunn av foreldrenes bruk av alkohol. 30 prosent av korttidsfraværet skyldes alkohol osv.

Hvorfor griper ikke de som vil liberalisere andre rusmidler tak i denne problematikken? Jo, de vet at rusadferden vil økes i takt med antall lovlige tilgjengelige rusmidler, og adferden vil forverres med blandingen av alle disse lovlige, tilgjengelige rusmidler.

Vi har alkohol som lovlig vare. Det er sannelig mer enn nok!

No comments yet.

Legg igjen en kommentar