Er jeg norsk nok?

Vi må spise svin, drikke alkohol og vise ansikt for å være verdige å bo i Norge, ifølge Sylvi Listehaug. Men hva med alle oss som ikke kan eller vil oppfylle disse kravene?

Selv drikker jeg ikke alkohol lenger. Jeg slutta for 27 år siden for at livet mitt skulle bli levelig, og det har det blitt. Jeg har spart meg for mye lidelse, og jeg har klart å gi tilbake noe av det jeg ikke klare å yte tidligere. Som kjent tapper misbruk av alkohol samfunnet for minst 20 milliarder kroner årlig, pluss all lidelsen den medbringer den som drikker og den nære familie og andre i nære relasjoner.

Hvor vidt jeg var en bedre nordmann den gang jeg drakk, tviler jeg sterkt på. Jeg kjenner meg godt igjen på alle som drikker, og ser hvilke dysfunksjoner jeg har kvittet meg med. Dette tror jeg også Sylvia Listhaug er enig i, kikker hun bak sin egen argumentasjon. Hun vil sannsynligvis finne ut at alkohol slett ikke er noe å skryte på oss.

Ungdommen drikker mindre en foreldrene gjør, noe vi kan takke muslimsk kultur og religion for. For norske ungdommer lar seg påvirke av muslimske avhold til rusgiften, og i stedet for å drikke seg i svime hver helg, holder de seg til venneflokkens livsstil.

Vi er ellers åtte prosent av befolkningen som ikke drikker alkohol. Skal det bety av vi må flytte ut av landet? Betyr det å være jøde at de ikke kan bosette seg her fordi de ikke spiser svin? Hva med alle vegetarianerne som ikke spiser noen former for kjøtt, mange av dem drikker heller ikke alkohol. Hvordan skal vi forholde oss til disse?

Så var det det å vise ansikt. Jeg vet ikke om du mener det reelt eller filosofisk? Bortsett fra et hundretalls kvinner som ønsker bruke niqab, ser vi vitterlig ansiktet til alle. I alle fall det ansiktet vi ønsker vise. Vi bærer på ulike masker alle sammen, foruten de som drikker alkohol. De kaster alle hemninger over bord og viser til fulle sine ansikter.

Det begynner å tømmes i dette landet, Sylvi Listhaug, hvis vi skal fjerne alle som ikke holder standarden din. Innta svin og alkohol pluss vise ansikt, enten det som bærer fasader eller det virkelige.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar