MEG

Mitt navn er Oddmund Harsvik, og jeg er leder av stiftelsen Klar. Ansvarlig redaktør og daglig leder av Gatemagasinet Klar. Administrerende direktør i Harsvik Media AS. Forfatter av bøkene: Bomtrål-bomskudd og trynefaktor, Tapt barndom i barnevernets klør, Når bunnen blir håpet – eller døden, 12 kvinnelige alkoholikere og Kjære Natasha.Står også som utgiver, forlag for boken: Et hælvetes liv, via HarsvikMedia AS. Holder foredrag for næringsliv, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner om rusproblematikk i samfunnet. Er aktiv samfunnsdebattant gjennom kronikker og innlegg.
Har ikke fritidsproblemer!