Harsvik Media AS

Oddmund Harsvik

Oddmund Harsvik

Denne bloggen har utgangspunkt fra mediebyrået, kommunikasjonsbyrået og bokforlaget Harsvik Media. Her tar jeg først og fremst opp rusproblematikk, men også andre samfunnsspørsmål. Det er fullt mulig å legge inn spørsmål eller kommentarer på denne aktuelle siden.

Harsvik Media driver også foredragsvirksomhet.